Ζητείται πτυχιούχος Γυμναστής

trainer job

Ζητείται Γυμναστής για πλήρη απασχόληση.

Προσόντα:

  • Κάτοχος πτυχίου ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ.
  • Γνώση και εμπειρία στα μηχανήματα και στο Personal Training.
  • Γνώση Αγγλικής & Ελληνικης γλώσσας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλ. 25 585 242